AKTUALNOŚCI

LINKI

Instytut Ceramiki i Materiałow Budowlanych w Warszawie
www.icimb.pl
Instytut Ceramiki i Materiałow Budowlanych - Odział Zamiejscowy w Krakowie
www.icimb.pl/krakow
Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego
www.polskieszyby.pl
Huta szkła Guardian Czestochowa
www.guardian-czestochowa.com

GWARANCJA NA SZYBY ZESPOLONE

 1. TERMOIZOL s.j. udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad.
 2. Szby zespolone produkowane w Firmie TERMOIZOL s.j. spełniają wymogi normy PN-EN 1279 (1-6). Ocena wizualnej jakości produktu odbywa sie zgodnie z Kryteriami Technicznymi opracowanymi przez Instytut Szkła i Ceramiki KT 20/S/2000
 3. Gwarancja obejmuje okres 5 lat od daty produkcji.
 4. Za wadę materiałową i wykonania uznaje sie odstępstwo od odpowiedniej normy. W trakcie oględzin uwzględnia się wady dostrzegalne z odległości  150 cm na tle czarnego matowego ekranu, w warunkach naturalnego oświetlenia.
 5. Gwarancji nie obejmuje:
 • uszkodzeń powstałych po odbiorze szyb przez Kupującego
 • pęknięć szyb powstałych po odbiorze przez Kupującego
 • wklęsłości i wypukłości pakietów zespolonych
 • dzwonienia szprosów wewnątrzszybowych
 • uszkodzeń spowodowanych z winy lub niewiedzy użytkownika
 • uszkodzeń wynikających z użytkowania szyb zespolonych niezgodnie z przeznaczeniem oraz zamontowanie niezgodne z warunkami technicznymi i sztuką budowlaną
 • efektów inerferencji fal i wielokrotnego odbicia światła, kondensacji pary wodnej na powierzchniach zewnętrznych szyb zespolonych, różnicy zwilżalności szkła, anizotropii optycznej
 • odchylenia barwy szkła

  6. W przypadku stwierdzenia, że szyba ma wady niedopuszczalne odpowiedzialność Firmy TERMOIZOL s.j. ogranicza sie do dostarczenia szyby wolnej od wad do zakładu  produkcyjnego Kupującego bez wszelkich kosztów dodatkowych.

 

o firmie   |   oferta   |   galeria   |   na bieżąco   |   certyfikaty   |   deklaracje CE   |   kontakt
Projekt i realizacja © 2016 - Agencja Reklamowa GABO s.c. - Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone.