AKTUALNOŚCI

LINKI

Instytut Ceramiki i Materiałow Budowlanych w Warszawie
www.icimb.pl
Instytut Ceramiki i Materiałow Budowlanych - Odział Zamiejscowy w Krakowie
www.icimb.pl/krakow
Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego
www.polskieszyby.pl
Huta szkła Guardian Czestochowa
www.guardian-czestochowa.com

GWARANCJA, CZAS ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  • Gwarancja na nasze szyby zespolone wynosi 5 lat liczona od daty produkcji.
  • Wady określone w normach PN, EN dotyczące szyb zespolonych należy zgłaszać pisemnie w terminie do 14 dni od daty odbioru,  a w przypadku wad ukrytych niezwłocznie po ich wykryciu.
  • Nieprzekraczalnym terminem realizacji reklamacji uznanej przez TERMOIZOL są 3 tygodnie.
  • TERMOIZOL nie odpowiada za wady stwierdzone po odbiorze naszych produktów, które powstały na skutek niewłaściwego lub niedbałego obchodzenia się z szybami oraz w skutek wadliwego  montażu.
  • Roszczenia gwarancyjne przysługują tylko ZLECENIODAWCY i nie mogą być odstępowane.
o firmie   |   oferta   |   galeria   |   na bieżąco   |   certyfikaty   |   deklaracje CE   |   kontakt
Projekt i realizacja © 2016 - Agencja Reklamowa GABO s.c. - Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone.